Українська
Православна Церква Священний Синод
Відділ зовнішніх церковних зв'язків
Паломницький Центр Залізничне шосе, 3
Київ, 01103, Україна


+38050-2655542
+38097-5454255
+380734755544


pilgrimsua@gmail.com

VIBER
+380975454255
+380502655542

orthodox.org.ua офіційний сайт
Української Православної
Церкви
 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРИ МІСІЇ «СИНОДАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ`ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ»

 [Друк сторінки]
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
ПРИ МІСІЇ «СИНОДАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ`ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ»
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.    Паломницький Центр при Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви» (далі -Паломницький Центр) створений з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, є структурним підрозділом Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви» (далі – ВЗЦЗ) і підпорядковується та звітує Голові ВЗЦЗ та Предстоятелю Української Православної Церкви.
1.2.    Паломницький Центр є центральним паломницьким органом Української Православної Церкви, який діє на підставі Статуту про управління Української Православної Церкви, рішень Соборів Української Православної Церкви та Соборів єпископів Української Православної Церкви, рішень Священного Синоду Української Православної Церкви, Положення про паломництво і паломницькі служби Української Православної Церкви, Статуту Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви» та Положення про Паломницький Центр при Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви».
1.3.    Паломницьким Центром керує Директор, який призначається на посаду і звільнюється з посади наказом Голови ВЗЦЗ з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви.
1.4.    У період тимчасової відсутності Директора Паломницького Центру в зв`язку з відрядженням, відпусткою чи тимчасовою непрацездатністю його обов’язки виконує Заступник директора Паломницького Центру.
1.5.    Положення про Паломницький Центр при Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви» затверджується Священним Синодом Української Православної Церкви та визначає функції, структуру та порядок діяльності Паломницького Центру як структурного підрозділу Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви».
1.6.    Штатний розклад і посадові інструкції співробітників Паломницького Центру затверджує Голова ВЗЦЗ за поданням Директора Паломницького Центру.


2.    МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ПАЛОМНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

2.1.    Мета створення Паломницького Центру – задовільнення потреб православних християн у поклонінні святиням, участі у богослужінні на святих місцях, молитовному спілкуванні з православними віруючими інших Помісних Православних Церков.
2.2.    Паломницький Центр має наступні завдання та функції:
1)    Координація роботи паломницьких служб Української Православної Церкви.
2)    Інформаційна підтримка паломницької діяльності в межах Української Православної Церкви.
3)     Розробка і видання методичних матеріалів для організації паломницької діяльності.
4)    Підготовка і навчання персоналу паломницьких служб.
5)    Реєстрація і облік  паломницьких служб Української Православної Церкви; ведення Реєстру паломницьких служб.
6)    Представництво інтересів Української Православної Церкви (у паломницькій галузі) у державних і недержавних закладах в Україні і за її межами.
7)    Організація паломницьких поїздок священноначалля, духовенства і мирян по території України і до християнських святинь світу.
8)    Організація прийому паломницьких груп в Україні.
9)    Організація паломницьких поїздок для малозабезпечених родин і дітей-сиріт.
10)    Організація і проведення форумів, конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації, інших заходів з питань, що належать до компетенції Паломницького Центру.


3.    ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПАЛОМНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

3.1.    Паломницький Центр при Місії «Синодальний Відділ Зовнішніх Церковних Зв`язків Української Православної Церкви» в процесі виконання своїх завдань та функцій взаємодіє з:
1)    Головою ВЗЦЗ, який здійснює начальницький нагляд над Паломницьким Центром.
2)    Структурними підрозділами ВЗЦЗ.
3)    Синодальними відділами Української Православної Церкви.
4)    Єпархіальними архієреями Української Православної Церкви та єпархіальними управліннями.
5)    Паломницькими службами Української Православної Церкви.
6)    Державними підприємствами, установами, організаціями.
7)    Центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав, в т.ч. посольствами і консульствами іноземних держав.
8)    Предстоятелями, архієреями та паломницькими службами Помісних Православних Церков.
9)    Іншими юридичними та фізичними особами.


4. ПРАВА ПАЛОМНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

Паломницький Центр має право:
4.1. У встановленому законом порядку представляти інтереси ВЗЦЗ та Української Православної Церкви з питань паломницької діяльності;
4.2. Запитувати та отримувати від інших структурних підрозділів ВЗЦЗ та паломницьких служб інформацію та документи, в межах своєї компетенції;
4.3. Здійснювати контроль за діяльністю паломницьких служб;
4.4. З метою більш плідного здійснення своєї діяльності Паломницький Центр може мати позаштатних співробітників у регіонах України.
4.5. Може мати печатку та фірмовий бланк, кошторис.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАЛОМНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

5.1. Паломницький Центр несе відповідальність за:
- якість та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на Паломницький Центр, а також за повноту реалізації наданих йому прав;
- дотримання вимог нормативних документів та документів Української Православної Церкви, якими регулюється діяльність Паломницького Центру;
- правильність, повноту і якість проведення заходів щодо організації паломницької діяльності.
5.2. Директор Паломницького Центру несе відповідальність за:
- дотримання вимог чинного законодавства та документів Української Православної Церкви в процесі керівництва Паломницьким Центром;
- своєчасне виконання наказів і розпоряджень керівництва.
5.3. Персональна відповідальність інших працівників Паломницького Центру встановлюється відповідними посадовими інструкціями.
Про паломництво


"Паломництво – це форма богошанування, яка реалізує духовну потребу пастви в поклонінні святиням, участі в богослужінні біля святих місць, молитовному спілкуванні з віруючими інших Помісних Православних Церков, а також є виявленням соборності Православної Церкви."


п.1. Статуту про паломництво та паломницькі служби Української Православної Церкви" (прийнятий Священним Синодом УПЦ 26 серпня 2011 р., журнал №65)